โปรโมชั่นประจำเดือน มีนาคม 2565

หลักสูตรรถยนต์

  • รถยนต์ (ขับเป็น) ราคา 3,500 บาท

  • รถยนต์ (ขับไม่เป็น) ราคา 4,200 บาท

** เฉพาะ หลักสูตรรถยนต์ เรียนวันหยุด เก็บเพิ่ม 300 บาท

หลักสูตรมอไซค์

  • มอไซค์ (ราคาเดียว) ราคา 800 บาท

ทุกหลักสูตร ราคารวมรถฝึกหัดขับตลอดหลักสูตรแล้ว