หลักสูตรสอบขับมอไซค์

ระยะเวลาเรียนปฎิบัติ 1 วัน และอบรม 1 วัน